Plzeňský inovační ekosystém pro podporu a rozvoj inovačního podnikání

Jak to děláme

Rozvíjíme, inspirujeme a podporujeme inovátory v celém jejich životním cyklu, od školky po zahraniční expanzi.

Plzeňský inovační ekosystém existuje proto, aby přilákal další inovátory, podnikatele a investory. To vše v zájmu budoucí prosperity města. Čím více talentů a nápadů, čím více úspěšných firem, tím lépe budeme v Plzni žít.

Podnikání s vyšší přidanou hodnotou, místní investice do výzkumu a vývoje, větší kontrola produktového a prodejního řetězce, sídla a vedení mezinárodně úspěšných firem zaměstnávajících dobře placené odborníky – to je cíl Plzeňského inovačního ekosystému, proto mu město Plzeň dlouhodobě věnuje takovou pozornost.

LB

Jsme tu jako rodina spokojení, užíváme si živou kulturu, špičkovou zdravotní péči a životní prostředí ideální pro rodinný život. Ale také chceme, aby naše děti měly uplatnění v perspektivních oborech a to Plzeň poskytuje určitě také.

Lenka Byrtusová, rodič


V rámci PINE vedeme děti k technice a učíme středoškoláky spolupracovat napříč obory. Poskytujeme startupům zázemí, komunitní inspiraci i expertní mentoring. Zajišťujeme financování inovací ve firmách a pomáháme jim v zahraniční expanzi.

Na jednotlivé fáze rozvoje inovativního Plzeňáka má město k dispozici čtyři klíčové nositele znalostí a nástrojů. Ze začátku se našim dětem věnuje Centrum robotiky se svými zájmovými kroužky a akcemi pro kluky i holky. Experimentující teenagery si přebírá SIT Port, který z mnohých z nich udělá inovátory a startupisty, pro něž není nic nemožné. Kdo z nich chce začít skutečně podnikat, přechází pod BIC Port, který navazuje na startupovou fázi větším důrazem na podnikatelské dovednosti a znalosti. BIC pak podporuje fungující firmy, spolupracuje na financování inovačních projektů a na jejich mezinárodní expanzi.

IMG_2011

„Jsem naprosto ohromen a nadšen z toho, jak funguje plzeňská Správa informačních technologií města a hlavně z dynamiky dané organizace. Líbí se mi především, jak zde zapojujete do svých aktivit mladé lidi, kteří jsou nositeli naší budoucnosti. Tým Luďka Šantory investuje do těchto aktivit mnoho energie. Věřím, že v horizontu 10 až 15 let se vám tato investice zcela vrátí.“

Emmanuel Prévinaire, majitel Flying-Cam, držitel dvou Oscarů za technické inovace

LS

Chceme zde udržet talentované lidi, aby neodcházeli do jiných měst, aby viděli v západočeské metropoli příležitost k růstu, ať už v oblasti vzdělávání nebo podnikání. Naší rolí je poskytovat správné informace ve správný čas, vychovávat budoucí perspektivní firmy a pomáhat podnikatelům s finančním zajištěním jejich rozvoje.

Luděk Šantora
ředitel Správy informačních technologií města Plzně

Přečtěte si o inovacích, úspěších a akcích, kterými naše město i region žije.

.

Vyzkoušejte si, jak funguje celý ekosystém PINE.
Vydejte se na cestu vývojem Plzeňáka.
Stiskněte tlačítko dole.

captionsSpiral3

peerArrow

Hraji si

Objevuji

Zkouším

Zkouším

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl