Climaborough spouští tendr za 2,4 mil. eur

7. 11. 2023

Climaborough_mapa

Plzeň jako město inovací a Smart City nabízí příležitost inovativním firmám a podnikatelům přihlásit své projekty do sdružené veřejné zakázky za 2,4 milionu eur. Osm vybraných evropských měst v rámci projektu Climaborough prochází ekologickou a digitální transformací a do roku 2050 chtějí dosáhnout klimatické neutrality. Plzeňské firmy teď mohou přijít s řešením, se kterým si jinde nevědí rady. Je to například zlepšení parkovacího systému, šetření s energiemi ve školách nebo lepší třídění bioodpadu. Přihlášky do tendru je možné podat do 30. listopadu 2023.

„Město Plzeň je jediné v České republice, které je součástí evropského projektu Climaborough, a proto může tuto zajímavou inovační veřejnou zakázku zprostředkovat. V regionu máme řadu úspěšných inovačních firem a nadějných startupů a třeba právě oni mají řešení, které v Evropě potřebují,“ uvedl Daniel Kůs, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání.

Výzvy všech osmi měst jsou spojeny se sociálně-technickým řešením, které má podpořit využívání dat a vyvolat změnu v chování obyvatel. Například Athény chtějí snížit spotřebu energie ve veřejných budovách a do této snahy zapojit především školy, francouzský Grenoble má zájem modelovat dopad stavebních projektů na vznik tepelných ostrovů ve městě, lucemburské Differdange chce na lokální úrovni vyrábět 100% čistou elektřinu, Sofie usiluje o snížení dopravy ve městě eliminací parazitního vyhledávání volných parkovacích míst a řecká Ioánnina se zaměřuje na turistický ruch, odpadní vody a jejich vliv na přilehlé jezero. Města Maribor, TurínCascais chtějí zlepšit sběr a následnou recyklaci textilu, elektro a bioodpadu.

Západočeskou metropoli zastupuje v Climaborough Správa informačních technologií města Plzně. „Díky zapojení do Climaborough získáváme inspiraci pro naše další projekty, například digitální výstupy plánujeme implementovat do 3D modelu města nebo testovacího polygonu. Výzvy jednotlivých měst bedlivě sledujeme a zvažujeme rozšíření výsledných řešení i v plzeňských projektech,“ řekl Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně.

Celková cena sdružené zakázky je 2,4 milionu eur. Každé z osmi měst může zvolit dvě řešení, na jednu firmu pak vychází 150 tisíc eur. Nasazení jednotlivých projektů bude zahájeno v létě 2024 a předpokládá se, že implementace potrvá jeden rok.

Climaborough je projekt spolufinancovaný Evropskou unií a agenturou CINEA, jehož cílem je překlenout propast mezi navrhováním a realizací městských inovací, zejména s ohledem na klimatické změny a jejich dopady.

Veškeré informace k tomu jsou na speciální webové stránce projektu.

Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl