Fakulta pedagogická hostila mezinárodní konferenci speciálních pedagogů z celého světa

9. 7. 2024

ZČU_mezinárodní konference speciálních pedagogů

Konferenci IASE2024 pořádala Mezinárodní asociace speciálních pedagogů (IASE) ve spolupráci s Oddělením speciální a inkluzivní pedagogiky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. „Je pro nás velká čest, že jsme měli možnost organizovat takovouto významnou akci. Věříme, že tato konference přispěje k rozvoji speciální pedagogiky a podpoří mezinárodní spolupráci,“ uvedl Pavel Mentlík, děkan fakulty.

Účastníci z 28 zemí světa měli také možnost navštívit několik speciálních škol a organizace zdravotně postižených v Plzni a okolí a přiblížit tak zahraničním delegátům praxi v ČR. Exkurze do školy a organizací proběhly den před oficiálním zahájením konference 27. června, a to s velkou podporou studentů ZČU, kteří provázeli celkem osm skupin delegátů a poskytovali tlumočnický servis.

Součástí konference byly přednášky, workshopy a panelové diskuse, které nabídly prostor pro výměnu zkušeností a navázání nových profesních kontaktů. „Konference měla za cíl vytvořit rozmanitou a vstřícnou platformu pro sdílení výsledků výzkumu a příkladů dobré praxe v oblasti speciální pedagogiky a sociální práce. Jedním z hlavních cílů konference byla podpora mezinárodní spolupráce v oblasti speciální pedagogiky“, sdělila Šárka Káňová, předsedkyně konference a vedoucí oddělení.

Kromě odborných přednášek a diskusí se účastníci mohli těšit na vystavovatele ze škol a neziskových organizací, kteří představili své projekty a činnosti. Součástí konference byly také výstavy umění mladých lidí s postižením z ČR, Singapuru a USA, jako například „My Life“ (studenti zapojení do projektu PEDAL), „Slyším barevně“ (Martina Květová), „Roky démona, duch školy“ (Michael Bednář), „Moje Plzeň, Moje město“ (studenti s intelektovým postižením) a „Putovní výstava fotografií dětí s autismem“ (Procit).

Fotografie z akce jsou k dispozici ve sdílené online galerii fakulty.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl