FEL ZČU nabídne vzdělání v jaderném inženýrství

18. 10. 2023

Fakulta elektrotechnická ZČU

Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni jako osmá univerzita na světě získala certifikaci od Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA. Fakulta bude díky tomu nabízet nový studijní program Management jaderného inženýrství. Bude atraktivní pro studující i zaměstnavatele z České republiky i okolních zemí.

Navazující magisterský program pokrývá celkem 50 klíčových oblastí, které agentura IAEA požaduje pro udělení značky International Nuclear Management Academy (INMA). ZČU se tím zařadila do prestižní skupiny univerzit, v níž jsou například University of Manchester, University of Tokyo nebo Texas A&M University, kde podobné certifikované programy již fungují.

Nový program nyní musí projít akreditací. Termín, kdy se otevře zájemcům a zájemkyním o studium, tak zatím nelze přesně stanovit, fakulta však bude usilovat o to, aby ho do své nabídky studia mohla zařadit už v příštím akademickém roce.

Cílem značky INMA je výchova odborníků s technickým vzděláním v jaderné oblasti se znalostí základní problematiky managementu podniků a projektů. Výstavba jaderných elektráren, ale i provoz stávajících bloků kladou velké nároky na řídící a další klíčové pracující. Absolventi a absolventky programu, který kvalitně připravuje budoucí zaměstnance a zaměstnankyně pro praxi v tomto odvětví, budou proto velmi žádanými na trhu práce, vzhledem k plánované výstavbě nových bloků u nás, ale i v zahraničí.

Více informací najdete na www.zcu.cz.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl