Inkubační program třetím rokem podporuje nadějné inovační startupy

14. 2. 2023

Třetí ročník inkubačního programu, díky kterému získávají začínající podnikatelé z plzeňského regionu podporu pro rozjezd svého podnikání, odstartoval jarní výzvou. Do té vstoupilo sedm žadatelů o dotaci. Kromě finanční podpory dostanou mladé inovační firmy také individuální konzultace a zpětnou vazbu od expertů a mentorů. Novinkou pro letošní rok je navýšení dotace až na 400 tisíc korun.

Inkubační progeram_BIC Plzeň1

„Podpora začínajících inovačních firem je něco, na čem v Plzni pracujeme dlouhodobě. Díky spolupráci s Plzeňským krajem jako významným partnerem mají letos poprvé zájemci možnost přihlásit se do inkubace dvakrát za rok. Jarní výzvu vypisuje tradičně Plzeňský kraj, podzimní kolo pak připravuje město Plzeň. Velkým benefitem tohoto dotačního programu je také jeho administrativní nenáročnost,“ uvedl radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikaní Daniel Kůs.

Inkubační program realizuje městem založená společnost BIC Plzeň. Podle Lenky Palánové, senior konzultantky BIC Plzeň, projevilo zájem o účast v jarním běhu celkem 17 začínajících firem. Do programu vstoupilo podáním žádosti o dotaci sedm z nich. „V první polovině března zasedne Rada inkubačního programu. Ta na základě prezentací vybere ze sedmi žadatelů firmy, mezi které rozdělí celkovou částku 1,8 milionu korun. Podpořeny budou ty projekty, kterým může inkubační program nejvíce pomoci v rozjezdu jejich podnikání,“ řekla Lenka Palánová. Nově může letos podpora jednoho projektu činit až 400 tisíc korun. Z těchto prostředků si firmy nakoupí služby expertů podle svých potřeb.

„BIC Plzeň je důležitou součástí Plzeňského Inovačního Ekosystému PINE, jehož cílem je mimo jiné přilákat do regionu nové investory, technologicky vyspělé firmy, a tedy i nové zaměstnavatele. BIC Plzeň pak pomáhá začínajícím podnikatelům na startu jejich byznysu, třeba i prostřednictvím inkubačního programu. Již fungující společnosti pak podporuje při vyhledávání vhodných zdrojů financování, navazování kontaktů nebo například s prosazením na zahraničním trhu,“ vysvětlil Luděk Šantora, jednatel BIC Plzeň a ředitel Správy informačních technologií města Plzně, jež se svými partnery stojí za vytvořením systému PINE.

Inkubační progeram_BIC Plzeň3

Na konci ledna se v technologickém centru BIC Plzeň na Borských polích uskutečnilo také vyhodnocení druhého ročníku inkubačního programu, a to za účasti zástupů města Plzně a Plzeňského kraje. Podpořené firmy prezentovaly, kam se díky odborníkům a finanční dotaci ve svém podnikání posunuly a jakého pokroku již dosáhly. Za loňský rok se podařil úspěšný rozjezd čtyřem nadějným inovačním startupům z regionu. Všechny přišly s produkty, které mají potenciál řešit celospolečenské problémy, jako jsou bezpečnost, plynulost dopravy, ukládání energií či hospodaření s vodou. Jednalo se o dnes již úspěšné společnosti nextdrop s. r. o. (zaměřuje se na minimalizaci ztrát a úniků vody), Pinflow energy storage, s.r.o. (vývoj a výroba nehořlavé a nevýbušné baterie s vysokou životností), RoadTwin s.r.o. (vývoj aplikace pro modelování dopravy ve městě při řešení různých dopravních situací) nebo JALUD Embedded s.r.o. (detektory SED, jež rozeznají zvuk střelby, panických výkřiků a tříštění skla). Řadu nových produktů již využívá město Plzeň i v praxi.

Více informací o inkubačním programu je na www.bicport.cz.

Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl