Když se věda setká s uměním

3. 7. 2024

Nanoart

Od 4. července do 31. srpna 2024 je ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje k vidění unikátní výstava NANOART, která představí fascinující propojení vědy a umění. Výstava je výsledkem spolupráce mezi studenty Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a výzkumným centrem NTIS (Nové technologie pro informační společnost) při Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Návštěvníci mohou obdivovat tisky vytvořené studenty 2. a 3. ročníku bakalářského studia ateliéru Grafický design a digitální média. Pod vedením Terezy Kovářové, odborné asistentky ateliéru, studenti během letního semestru 2023/2024 pracovali na návrzích a výrobě akustických panelů inspirovaných výzkumem nanostrukturních tenkovrstvých materiálů prováděným v centru NTIS.

Výchozím zdrojem inspirace pro práce studentů byly mikroskopické skeny z laboratoří NTIS. Studenti se během semestru seznámili s principy akustiky a specifiky tiskové techniky risografie, kterou následně využili pro potisk povrchu akustických panelů. Vystavené tisky, připravené technikou risografie (digitální vysokorychlostní tiskařský systém), budou použity k potisku funkčních akustických panelů, které najdou své uplatnění přímo v laboratořích NTIS.

Výstava NANOART tak nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do světa, kde se prolíná vědecký výzkum s uměleckou tvorbou. Zároveň ukazuje, jak mohou být poznatky z oblasti nanostrukturních materiálů přetaveny do esteticky působivých a zároveň funkčních objektů.

Výstava je přístupná zdarma po celou dobu jejího trvání.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl