Konzultace digitálních technologií v Centru robotiky

9. 11. 2023

Foto: Centrum robotiky

Centrum robotiky Správy informačních technologií města Plzně se ve svých aktivitách věnuje i pedagogům. Poslední z nich se uskutečnila v pondělí 30. října 2023 a šlo o konzultace digitálních technologií pro učitele z 1. až 3. tříd Základní školy Dýšina. Jejich cílem bylo seznámení se s různými technologiemi, některé si vyzkoušet v praxi a zeptat se na možnosti využití robotických pomůcek. Vše ještě předtím, než škola technologie zakoupí pro výuku.

Konzultaci připravili v Centru robotiky takzvaně na míru, neboť ředitel školy David Klimeš poskytl předem přesné informace o technologické vybavenosti své mateřské a základní školy.

A jak taková konzultace digitálních technologií pro pedagogy vypadá? V první části byly představeny aktivity Centra robotiky, které jsou směřovány na učitele. Ať už se jedná o inspirace do výuky, semináře či webináře nebo přímo výuku na škole. Druhá část byla věnována obecnému přehledu technologií, které v Centru robotiky používají, a cíleně byl jejich výběr zúžen na technologie vhodné pro žáky 1. až 3. tříd. Ve třetí části si pedagogové tři vybrané technologie prakticky vyzkoušeli. V závěru se ještě diskutovalo o tom, v čem vidí učitelé největší úskalí.


Nejvíce čtete

© 2023 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl