Město začne se stavbou vodovodu a kanalizace v Malesicích

4. 12. 2023

Malesice

Malesice se po letech čekání dočkají vodovodu a kanalizace. Město Plzeň na stavbu klíčové infrastruktury devátého městského obvodu získalo dotaci ve výši 179 milionů korun ze 43. výzvy Operačního programu Životní prostředí, právě na část kanalizace. Projekt za 349,5 milionů korun bez DPH bude zahájen už na začátku roku 2024. Na vodovod a kanalizaci se připojí zhruba tisíc obyvatel.

„Mám velkou radost, že můžeme zkvalitnit život obyvatelům Malesic. Jsem rád, že jsme na stavbu získali klíčovou dotaci, bez které bychom takto finančně náročný investiční projekt nemohli uskutečnit. Děkuji všem, kteří se na projektu a žádosti o dotaci podíleli. Je to kus odvedené práce, která měla smysl. Se samotnou stavbou chceme začít už v příštím roce,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Získání dotace ve výši 179 milionů korun z evropského Operačního programu Životní prostředí potvrdil Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně. „Jedná se o dotaci na vybudování kanalizace, rovněž máme podanou žádost o dotaci na výstavbu vodovodu, ve které v Národním programu Životního prostředí, případně ze 44. výzvy Operačního programu Životní prostředí, žádáme o 70 milionů korun,“ upřesnil Erich Beneš.

Rozhodnutí o dotaci na vodovod padne až v prvních měsících příštího roku, ale bez ohledu na to bude již v nejbližších dnech dán pokyn k zahájení stavby. V průběhu letošního roku totiž Vodárna Plzeň již vybrala zhotovitele a zahájení stavby v uzavřené smlouvě s ním podmínila právě získáním dotačních prostředků. Tato podmínka je již schválením výrazného příspěvku na kanalizaci splněna a stavba obou sítí, vodovodu i kanalizace najednou, tak může začít.

Podle technického náměstka primátora Pavla Bosáka je rozsáhlá investice důkazem, že Plzeň při svém rozvoji nezapomíná ani na obyvatele menších obvodů. „Přivedení kanalizace a vodovodu do této části města a výstavba ČOV do budoucna umožní připojení zhruba tisíce současných obyvatel. Zahájit stavbu chceme do několika týdnů,“ řekl Pavel Bosák.

Projekt kompletní realizace nové veřejné technické infrastruktury Malesic, která zahrnuje budování vodovodu, vodojemu, kanalizace a čistírny odpadních vod, připravuje pro město Vodárna Plzeň a.s. Její generální ředitel Jiří Kozohorský řekl, že Malesice byly do jejích strategických plánů zahrnuty již před lety. „Máme již vybraného zhotovitele stavby a intenzivně pokračujeme v její přípravě. Práce by měly trvat zhruba tři a půl roku, tedy do července 2027,“ uvedl Jiří Kozohorský.

„Malesice na vodovod a kanalizaci čekají už dvacet let, je to proto pro mě skvělá zpráva a děkuji za to, že jsme se konečně dočkali. V dohledné době plánujeme s Vodárnou Plzeň setkání s občany, kde jim bude celý projekt představen. Naším cílem je, abychom občanům usnadnili připojení na budovanou síť a nabídneme jim proto vyprojektování vodovodních i kanalizačních přípojek,“ reagoval starosta Malesic a současně náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. Starosta zároveň požádal občany o trpělivost, stavba sebou přinese různé uzavírky a na delší dobu rozkopané komunikace. Dodal, že vybudování vodovodu a kanalizace v Malesicích je podmínkou toho, aby v budoucnu mohly být stejný způsobem napojeni na obě sítě i občané v Dolním Vlkýši, který pod Malesice spadá.

ČOV a kanalizace:

Zahájení stavebních prací je naplánováno v místě budoucí ČOV v lokalitě Za Špýcharem na břehu Mže. Vyčištěná voda z ČOV se bude odvádět do řeky Mže potrubím z kameniny o profilu DN 400 délky 167 metrů s měrným objektem a protipovodňovým uzávěrem. V areálu ČOV se počítá s vybudováním více než jedenáct metrů hluboké studně, která bude zdrojem provozně-užitkové vody a případně i pitné vody pro objekt čistírny. ČOV bude vybavena také stáčecím sloupkem pro svozové kaly, což pro obyvatele a okolní producenty odpadních vod znamená možnost vyvážení septiků. Projekt zahrnuje výstavbu ucelené gravitační a tlakové kanalizační sítě v celkové délce cca 4,8 tisíce metrů a v první řadě umožní napojení stávající zástavby na vybudovaný systém kanalizačních stok s dostatečnou kapacitou pro výhledová napojení.

Vodojem a vodovod:

Účelem realizace projektu je výstavba vodovodních řadů a vodojemu pro zajištění zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu města Plzně. Celková délka nově budovaných vodovodních řadů je téměř 5,5 tisíce metru. Vodojem v lokalitě U Sv. Josefa je navržen jako zemní dvoukomorový s přisazenou manipulační komorou, v níž bude umístěna technologie. Vodojem z monolitického vodostavebního železobetonu obsáhne oddělené akumulační nádrže o celkovém objemu 500 m3. Na manipulační komoru od úrovně terénu naváže nadzemní část vodojemu se vstupem.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl