Plzeň má nový generel cyklistické dopravy, strategický dokument pro budování infrastruktury

10. 7. 2024

Cyklostezka Bukovec_Chrást

Plzeň má nový generel cyklistické dopravy. Jde o strategický dokument, jímž se bude v následujících letech při budování cyklistické infrastruktury řídit. Dokument navázal na Generel cyklistických tras města Plzně z roku 2001, jenž procházel pravidelnou aktualizací. Nicméně vzhledem k narůstajícímu počtu cyklistů, koloběžkářů, uživatelů segwayů atp. vyvstala potřeba aktualizovat nejen samotný cyklogenerel jako plán cyklostezek, ale doplnit jej o další segmenty tak, aby se z něj stal strategický dokument odpovídající potřebám moderní západočeské metropole.

„Situace v oblasti cyklistické dopravy se v posledních letech výrazně změnila, po Plzni na kole jezdí stále více lidí a to je dobře. Nový cyklogenerel reaguje na nové podmínky, a proto zahrnuje nejen plán sítě komunikací pro kola, koloběžky a ostatní prostředky mikromobiilty, ale rozlišuje mezi nimi ty významné nazývané rychlé trasy i ty specifické, jako jsou plzeňské greenways. Zavádí pravidla pro parkování kol i opatření pro zvýšení podílu cyklistické dopravy na dopravě ve městě včetně jejího monitorování. Je to důležitý dokument pro rozvoj udržitelné dopravy v Plzni,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Nový cyklogenerel čerpá z dat a výstupů analytické i návrhové částí Strategického plánu udržitelné mobility metropolitní oblasti (SUMP) a navazuje na platný Generel cyklistických tras města Plzně schválený Radou města Plzně roku 2001 v jeho posledním platném znění. Komplexní dokument Generel cyklistické dopravy v Plzni (zkráceně Cyklogenerel 2024) se skládá z textové a mapové části a po jeho schválení bude jako doplněk dopracována a průběžně aktualizována sada vzorových listů pro usnadnění implementace do jednotlivých dopravních projektů. Současně bude zpracován seznam konkrétních opatření (akční plán) k jeho naplňování.

Textová část shrnuje výchozí strategické dokumenty, čímž Cyklogenerelu 2024 vymezuje místo v rámci těchto platných dokumentů. Shrnuje podmínky a pravidla pro budování cyklistické infrastruktury včetně té parkovací, popisuje kategorie cyklotras, jejich značení i údržbu. Popisuje další kroky k podpoře cyklistické dopravy, jako jsou bikesharing, podporu citylogistiky či úlohu marketingu a komunikace i ve spolupráci se soukromým sektorem. V neposlední řadě také navrhuje zpětnou vazbu a sledování vybraných parametrů.

Mapová část pak navrhuje síť komunikací pro cyklisty v Plzni, přičemž její páteří jsou tzv. rychlé trasy, které ve svém provedení mají nabídnout časově konkurenceschopnou individuální dopravu pomocí prostředků mikromobility po městě. Do celé sítě jsou jako trasy se zvláštními parametry zahrnuty také tzv. plzeňské greenways (sportovně rekreační trasy v údolí plzeňských řek a potoků) a návrhy plzeňských railways (cest po tělese bývalé železniční trati nebo v souběhu s ní). Obě tyto kategorie díky svému optimálnímu sklonu totiž umožňují bezpečnou a nenáročnou jízdu všem kategoriím cyklistů. Generel také zahrnuje plochy pro sportovní vyžití na kole, tedy lokality s existujícími případně plánovanými traily (jednostopými klikatícími se cyklistickými „pěšinami“ pro milovníky jízdy na horském kole), pumptracky („hřiště pro kola“ plné boulí s klikatícími se cestami umožňující nácvik jízdy v terénu) či jiná cyklistická závodiště.

Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl