Studium na Dětské technické univerzitě zakončilo 84 žáků

4. 6. 2024

Dětská technická univerzita FST ZČU

Na konci května nastal velký den pro žáky z 1. a 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií, kteří v letošním školním roce navštěvovali kurzy Dětské technické univerzity na Fakultě strojní ZČU v Plzni. Z rukou děkana fakulty obdržely při závěrečné slavnostní promoci své diplomy.

Technicky zaměřené kurzy pro děti pořádá Fakulta strojní sedmým rokem a kromě Plzně proběhly letos také v Klatovech a Sokolově za vydatné pomoci tamních partnerských středních škol. Celkem završilo studium na Dětské technické univerzitě 84 malých absolventů a absolventek: 39 v Plzni, 32 v Klatovech a 13 v Sokolově. V průběhu školního roku děti postupně pronikaly do tajů strojírenských oborů – 3D tisku, obrábění, energetiky, konstruování strojů, ale vyzkoušely si i základy programování a nejrůznější fyzikální a chemické pokusy.

„Snažili jsme se vám ukázat směr, kterým se dnes technika ubírá. Pochopili jste, že moderní strojírenství se opírá o počítače a využívá i umělou inteligenci. Ukázali jsme vám také způsob studia na vysoké škole, který se od základních a středních škol přece jen odlišuje. Věřím, že se třeba za několik let setkáme při řádných imatrikulacích a přivítáme vás jako studenty naší fakulty,“ uvedl ve svém projevu děkan Vladimír Duchek a před zraky hrdých rodičů rozdal studentům a studentkám jejich vysokoškolské diplomy.

Cílem akce je vzbudit u dětí zájem o technické vzdělávání a zábavnou formou je motivovat k pozdějšímu studiu perspektivních technických a přírodovědných oborů. Její organizace by se neobešla bez významné pomoci partnerů (měst, kraje, škol, firem). Další ročník plánuje fakulta spustit opět v září, rodiče mohou své děti začít přihlašovat na začátku června.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl