Vědci potvrdili nový druh magnetismu důležitý pro IT odvětví

28. 2. 2024

Nový druh magnetismu_foto ZČU

Vědci z výzkumného centra NTC při Západočeské univerzitě v Plzni pomohli prokázat nový druh magnetismu. Podíleli se na experimentálním potvrzení tzv. altermagnetismu v rámci výzkumu na Akademii věd ČR.

Mezinárodní tým vědců boří v článku publikovaném v časopise Nature tradiční představu o dělení magnetismu na dvě větve – několik tisíciletí známou feromagnetickou větev a druhou antiferomagnetickou, objevenou přibližně před sto lety. Výzkumníkům, mezi něž patří i profesor Ján Minár, Sunil Wilfred Dsouza a Zdeněk Jansa z ústavu Nové technologie – výzkumné centrum ZČU, se nyní podařilo experimentálně prokázat třetí altermagnetickou větev.

Altermagnety spojují výhody feromagnetů a antiferomagnetů a otevírají cestu k inovacím v oblasti IT. Zatímco feromagnetismus a antiferomagnetismus mají v praktickém využití pro IT zařízení omezení, altermagnety přinášejí nové možnosti díky kombinaci výhod obou těchto forem magnetismu.

Pod pojmem magnet si obvykle představíme feromagnet, který má silné magnetické pole, díky němuž udrží například nákupní seznam na lednici. Feromagnetické pole zároveň ale představuje vážné omezení prostorové a časové škálovatelnosti součástek. Významná pozornost výzkumu posledních let se tak upjala k druhé, antiferomagnetické větvi. Antiferomagnety jsou méně známé, ale v přírodě mnohem běžnější materiály.

Profesor Ján Minár z NTC popsal přínos plzeňského výzkumného centra: „Ve výzkumném ústavu NTC máme k dispozici fotoelektronový emisní spektrometr, který nám umožňuje zkoumat spinové a úhlové rozlišení materiálů. A právě spinová symetrie pomohla identifikovat nekonvenční magnetickou fázi, označovanou jako altermagnetická.“

Informace o nové větvi magnetických materiálů se objevily v roce 2020, původní teoretické předpovědi a první nepřímá experimentální potvrzení přinesl tým z Fyzikálního ústavu AV ČR a Gutenbergovy univerzity v Mohuči. Možné altermagnety byly identifikovány mezi více než dvěma sty materiálů, od izolátorů a polovodičů až po kovy a supravodiče.

Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl