ZČU připravuje strategii udržitelnosti a nové studijní programy

31. 5. 2024

ZCU-kampus-vlajky

Enviromentální inženýrství je název nového studijního programu, který pro budoucí studenty připravuje Fakulta strojní ZČU. Jeho otevření je v plánu pro akademický rok 2026/27. „Ambicí FST je připravit alternativu pro studenty, které zajímá technické vzdělání se zaměřením na environmentální problémy. Absolventi získají znalosti o bezodpadových technologiích, recyklaci materiálů a energetických souvislostech moderního inženýrství,“ řekl děkan Fakulty strojní Vladimír Duchek.

Zaměření studijního programu přímo odpovídá celospolečenské potřebě trvalé ekologické a sociální udržitelnosti v rámci řízení podniků. Prvním příkladem unikátních projektů, kterým by se noví enviromentální inženýři při studiu mohli věnovat, bylo březnové představení pasti na sršeň asijskou, kterou výzkumníci z výzkumného centra RTI vytiskli na 3D tiskárně. Jde totiž o speciální materiál, který se v přírodě po několika letech rozloží.

V rámci projektu ZČU 2025: Směrem k udržitelné univerzitě projde proměnou i nabídka některých předmětů v už existujících studijních programech. Půjde o předměty na Fakultě filozofické, Fakultě elektrotechnické a Fakultě ekonomické. Zahájené budou zároveň i tři zcela nové kurzy celoživotního vzdělávání.

Více informací je na webu univerzity.

Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl