Centrum robotiky se zapojilo do Evropského týdne robotiky

2. 12. 2023

Foto: Centrum robotiky

Poslední listopadová sobota patřila v Centru robotiky veřejnosti. Městské zařízení se pošesté zapojilo do evropské kampaně European Robotics Week, která poutavě přibližuje žákům robotiku a další technické obory. Příležitost využila téměř stovka účastníků, kteří se v deseti workshopech zaměřených na programování, robotiku, grafiku či přírodní vědy zábavným způsobem celý den vzdělávali. Kromě dětí ve věku od 6 do 15 let si moderní technologie mohli vyzkoušet i jejich rodiče.

„Pro naše děti jsou chytré technologie zcela přirozené a my je v Centru robotiky učíme smysluplně je používat a kvalitně s nimi trávit volný čas. V dětech zábavnou formou podněcujeme zájem o technické vzdělávání, protože v něm vidíme cestu k lepší prosperitě města,“ uvedl Daniel Kůs, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání.

Foto: Centrum robotiky

Nejen akce pro veřejnost, ale i zájmové kroužky a soutěže pro děti pracují s myšlenkou Plzeňského inovačního ekosystému PINE. „Centrum robotiky v něm stojí na počátku – je místem, kde podněcujeme a inspirujeme naše nejmenší, ukazujeme jim lásku k polytechnickému a přírodovědnému vzdělávání. Už v tomto věku dokážeme najít budoucí inovátory a nadějné podnikatele. V dalších krocích ekosystému PINE pak pracujeme na tom, aby talentovaní lidé z Plzně neodcházeli, ale založili tady podnikání a Plzeňanům nabídli kvalitní a dobře placená pracovní místa,“ vysvětlil Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně, pod kterou Centrum robotiky patří.

A jak konkrétně vypadaly sobotní workshopy? Ti nejmenší se společně s robotem Blue-Botem seznámili s lidským tělem a zkoumali rozdíly mezi člověkem a robotem. Díky digitálním mikroskopům si zahráli nejmenší pexeso na světě a na posledním workshopu pro předškoláky objevili svůj hudební talent s robotickým skladatelem mTiny, kde také dekódovali písničku pomocí obrázku a prošli hudebním výcvikem pomocí Boomwhackers nástrojů.

Na děti, které už chodí na základní školu, čekal workshop s názvem Adv3nt s Codey Rockym. V něm vytvořily program, který umožňoval otevírat v robotickém kalendáři každý den jedno okýnko. Děti také zkoumaly svět kolem nás očima termokamery, kde například zjistily, proč solíme silnice. S robotickou stavebnicí Lego WeDo si postavily a naprogramovaly zvířátko nebo hráče fotbalu. Další dílna se nesla ve znamení elektroniky. Větší účastníci se ponořili do světa blokového programování, seznámili se se základy práce s mikropočítačem micro:bit, jeho vstupními a výstupními periferiemi a jejich využitím v běžném životě. Vyzkoušeli si zapojit jednoduchý elektrický obvod s LED diodou, fotorezistorem a servomotorem. Poslední workshop s názvem Photoshop master byl zaměřen na úpravu fotografií a tvorbu koláží. Děti si zde vytvořily vánoční poukaz nebo se učily pracovat s ořezem.

Foto: Centrum robotiky

„Účastníci se seznámili se základy programování pomocí různých typů robotů. Propojovali teoretické znalosti s praktickým světem kolem nás. Jiní rozvinuli své grafické dovednosti a kreativitu. A ti nejmenší si procvičili v rámci workshopů hned několik smyslů. Věříme, že si celou sobotu u nás užili jak děti, tak rodiče, kteří měli možnost do workshopů nahlédnout,“ zhodnotila Martina Jedličková, metodička Centra robotiky.

Den pro veřejnost se 25. listopadu 2023 konal letos naposledy. Další podobná akce se uskuteční v březnu příštího roku a tématem budou přírodní vědy. Více informací a přihlášky se objeví na webových stránkách Centra robotiky.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl