Plzeň má novou Strategii Smart City

25. 4. 2024

220707_Plzen_centrum_dron_SIT

Město Plzeň má Strategii Smart City na roky 2024 až 2028. Plzeňští zastupitelé schválili dokument, v němž jsou řešeny mnohé aspekty veřejného života ve městě a hledána v nich chytrá neboli smart řešení a přístupy. Jednotlivé kapitoly dokumentu se dotýkají vícero oblastí, například péče o životní prostředí, veřejného osvětlení, městské energetiky, prevence kriminality a mnohých dalších.

„Inovativní přístupy označované jako SMART řešení představují konkrétní formu, jež je založena na využití moderních technologických nástrojů, postupů a služeb, ale nejen jich. V dnešní době se neustále zdokonalují, aktualizují a rozšiřují o nové poznatky a přístupy s využitím nejnovější technologií. Zároveň náš strategický plán reaguje na celospolečenské tendence jako je urbanizace, migrace, destabilizace společnosti a nerovnosti mezi regiony, bytová nouze nebo digitalizace, umělá inteligence, automatizace, a mnoho dalšího,“ uvedl radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Daniel Kůs. Připomněl, že město už mělo zpracovanou podobnou strategii pro roky 2019 až 2023. S konceptem Smart City má město Plzeň bohaté zkušenosti a realizovalo řadu významných projektů, na něž chce v letech 2024 až 2028 navázat, rozšířit je i propojit. Plán však přináší i celou řadu nových řešení. Město Plzeň je často považováno za vzor v této oblasti pro ostatní města i regiony.

„Koncepce je zároveň připravena v souladu s platnými strategiemi a jinými koncepčními dokumenty našeho města i s nadřazenými vládními dokumenty na národní úrovni, což je předpokladem pro eventuální čerpání českých i evropských dotací,“ podotkl Daniel Kůs. Vyzdvihl, že nejvýraznějšími aktéry v oblasti Smart City jsou Správa informačních technologií města Plzně (SITMP), Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) či Oddělení Smart City a podpory podnikání Magistrátu města Plzně.

„Během přípravy dokumentu se na více než dvou desítkách tematických jednáních setkávaly strany zainteresované v problematice Smart City a vznikající dokument připomínkovali a doplňovali důležití městští aktéři, kterých se chytrá řešení nějakým způsobem dotknou,“ doplnil Daniel Kůs.

Dokument je ke stažení v sekci Co je PINE.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl