Fakulta elektrotechnická získala dotaci na šest klíčových výzkumných center NCK

23. 12. 2022

Fakulta elektrotechnická získala dotaci na šest klíčových výzkumných center NCK

Národní centra kompetence mají synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory Technologické agentury České republiky - TA ČR (Centra kompetence), Grantové agentury České republiky - GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému.

TA ČR podpoří v České republice celkem 18 národních center kompetence a Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni získala dotaci pro následující, přičemž u dvou z nich je lídrem konsorcia:

1. Centrum pokročilých jaderných technologií II (CANUT) - ZČU hlavní řešitel
2. Národní centrum pro energetiku II (NCE II)
3. Centrum pokročilých strojů a výrobních technologií (CAMAT) - ZČU hlavní řešitel
4. Národní centrum kompetence inženýrství pozemních vozidel Josefa Božka (BOVENAC)
5. Nové směry v elektronice pro průmysl 4.0 a medicínu 4.0 (FEIM)
6. Národní centrum vodíkové mobility (NAHYC)

Centra se rozbíhají od 1. 1. 2023 a budou řešena až do roku 2028. Fakulta má tak na příštích šest let 
zajištěnou významnou část svého rozpočtu na výzkum a vývoj.

 

Program Národní centra kompetence je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Pomůže výrazně posílit segment výzkumných organizací zaměřených na aplikovaný výzkum a motivovat relevantní stávající výzkumná pracoviště s cílem koncentrace jejich výzkumných a technologických kapacit do center NCK, kde bude realizován kvalitní aplikovaný výzkum podle potřeb aplikační sféry.

Program bude možné využít pro synergické a komplementární efekty s unijním programem Horizont 2020 a jeho nástupcem Horizont Evropa a v dalších mezinárodních programech, které jsou v souladu se zaměřením programu.

Cílem programu je zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.

Nástrojem pro dosažení tohoto cíle je vybudování dostatečně stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu (v podobě národních center kompetence), a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi.

(zdroj: TA ČR)

 

 Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl