Jiří Martan z NTC byl zvolen do rady evropské technologické platformy Photonics21

15. 12. 2022

Jiří Martan z NTC byl zvolen do rady evropské technologické platformy Photonics21

Evropská technologická platforma Photonics21 vyhlásila dne 14. 11. výsledky doplňovací volby nových členů rady - Board of Stakeholders. V této volbě uspěl český kandidát Jiří Martan z výzkumného centra NTC Západočeské univerzity v Plzni. Dlouhodobě se zabývá měřicími systémy pro laserové mikrotechnologie a v současné době je hlavním koordinátorem projektu M-ERA.NET ADVENTURE: Pokročilá příprava podkladového materiálu pro povlaky posuvným a ultrarychlým laserovým texturováním.

ETP Photonics reprezentuje komunitu evropských firem a výzkumných organizací z oblasti fotoniky a je partnerem Evropské komise v implementaci výzvy Evropské partnerství Photonics.

Je to již podruhé, kdy byl Jiří Martan do rady zvolen. Konzultantka pro mezinárodní projekty Lenka Strnadová se jej proto zeptala, co pozice v radě obnáší:

 

Gratuluji vám k úspěchu. Kudy původně vedla vaše cesta do partnerství Photonics? Jak jste se k němu dostal?
Chtěli jsme spolupracovat se zahraničními partnery a získávat evropské projekty. Jednou z možností, jak získat kontakty, se zdálo  být zapojení do Evropské technologické platformy Photonics21. V roce 2012 jsem se zapojil jako řadový člen platformy. To je vlastně velmi jednoduché a nic to nestojí. Od té doby jsem jezdil jednou ročně do Bruselu na výroční setkání, kde jsem mohl potkat ředitele firem a výzkumných organizací. Postupně v průběhu let jsme tam také tvořili témata pro projektové výzvy v rámci Horizon 2020 z oblasti fotoniky.

Jaká je úloha Board of Stakeholders v rámci partnerství?
Board of Stakeholders je volená rada platformy, která funguje jako parlament v republice. Má 100 členů a přijímá společná usnesení důležitá pro chod platformy. Schází se většinou dvakrát ročně v Bruselu. V průběhu roku platformu řídí Executive board, něco jako vláda v republice. Board of Stakeholders také schvaluje navržená témata na projektové výzvy Horizon vytvořená řadovými členy na workshopech jednotlivých tematických oblastí. Celá platforma funguje hodně demokraticky. Každý má možnost přispět do společné diskuse a podávat návrhy.

Co pro vás osobně obnáší členství v této instituci? Jak se do její činnosti zapojujete?
Účastním se dvakrát ročně osobních setkání BoS a dále obecného výročního setkání celé platformy. V letech, kdy probíhá příprava témat na projektové výzvy, se účastním setkání tematické skupiny WG2 Manufacturing, která se zabývá využitím fotoniky v průmyslové výrobě, tedy hlavně použití laserů pro zpracování materiálu a optických systémů pro kontrolu procesu. Tato setkání jsou nyní spíše online.

V čem vidíte význam a přínosy členství pro svůj výzkum i ZČU?
Pro mě jsou hlavním přínosem získané přátelské kontakty na zahraniční výzkumná a vývojová pracoviště. Také je přínosem vědět, jaké výzvy na projekty budou v budoucnu vypsány a dokonce možnost je aktivně tvořit. Přínosem pro ZČU může být, že se o ni dozvídají důležití evropští hráči na poli fotoniky. Obecně je rozvíjení kontaktů důležité pro zlepšování zapojení univerzity do Evropy. Také fakt, že členem BoS je někdo z České republiky, není samozřejmost. Zde může být ZČU také vidět. 

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl