Křižovatky v Plzni řídí chytrá dopravní ústředna, město je průkopníkem v oblasti autonomní mobility

16. 8. 2023

Prezentace_polygon_2

Rychlejší a bezpečnější průjezd Plzní umožňuje řidičům nově instalovaná technologie v křižovatkách na Borech. Semafory vybavilo město Plzeň speciálními senzory, které dokáží efektivně řídit dopravu, reagovat na změnu provozu nebo upřednostnit průjezd vozidel hasičů, záchranky či dopravních podniků. K současné dopravní ústředně pořídila Správa informačních technologií města Plzně nový centrální prvek, který rozšiřuje komunikaci mezi vozidly a semafory. Automobil s podporou těchto technologií pak řidiče upozorní informační zprávou například na blížící se vozidlo IZS a další mimořádné situace. Město Plzeň je tak jedno z prvních v Česku, kde vzniklo prostředí vybavené 5G technologiemi pro rozvoj a testování autonomní mobility.

„Mám radost z každé inovace, která má přímý dopad na život lidí ve městě, ať už se jedná o bezpečnost nebo v tomto případě dopravu. Pokud dnes chceme hovořit o dobré průjezdnosti města, nestačí jen rozvíjet silniční síť, ale je třeba investovat i do chytrých technologií. Pevně věřím, že se systém v dlouhodobém horizontu osvědčí a podaří se nám ho rozvíjet i na dalších úsecích. Všem, kteří na projektu pracují, patří poděkování,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

„Na křižovatkách byly mimo jiné umístěny kamery pro detekci jednostopých vozidel, což umožní jejich bezpečnější průjezd křižovatkou. Stávající indukční smyčky totiž někdy nezachytí cyklistu, ale třeba ani motorkáře. Strategické detektory nám pak zase umožní sledovat intenzity vozidel mezi křižovatkami, což je pro efektivní řízení dopravy pomocí světelné signalizace důležité,“ přiblížil Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

„Moderní technologie jsme tentokrát využili ke zlepšení dopravy v Plzni. Díky implementaci centrálního prvku získala současná dopravní ústředna nové funkce. Systém dokáže provést videodetekci v definovaných zónách, ovládat tramvajové výhybky, varovat řidiče ‚chytrých‘ automobilů před jízdou na červenou, dopravní nehodou, hustým provozem, upozornit je na vůz MHD v zastávce a další,“ řekl Daniel Kůs, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání.

„Součástí softwarového řešení jsou také antikolizní nebo Crash Call systémy, které budou dále testovány. Právě vybavením současné dopravní infrastruktury o nové servery a 5G technologie vznikla v Plzni živá laboratoř, takzvaný polygon, která umožňuje aktérům v automobilovém průmyslu rozvíjet a testovat nová řešení pro autonomní mobilitu. Plzeň tak bude ještě více atraktivní pro investory a společnosti zabývající se tímto odvětvím,“ popsal Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně.

Prezentace_polygon_1

Právě Správa informačních technologií stojí za projektem Testovací polygon pro autonomní mobilitu. Společně se Správou veřejného statku města Plzně a Plzeňskými městskými dopravními podniky nainstalovali odborníci chytré C-ITS systémy na sedmi místech v lokalitě Bory (od křižovatky ulic Mánesova/Klatovská třída po tramvajovou zastávku Univerzita) a do celkem 10 vozidel (do pěti vozidel PMDP, tří vozidel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, jednoho vozu Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a jednoho vozidla SITMP

„Plzeňské městské dopravní podniky hrají v mobilitě města zcela zásadní roli a jakékoli řešení, které přispěje ke zkvalitnění plynulosti a zvýšení bezpečnosti dopravy, v Plzni podporujeme. Zkušenosti z tohoto pilotního projektu jsme již promítly do zadání právě probíhající zakázky na obnovu vozidlových komunikačních systémů tak, aby postupně všechny naše vozy uměly komunikovat i s novými 5G technologiemi křižovatek v Plzni, jejichž počet bude postupně narůstat,“ doplnil za Plzeňské městské dopravní podniky jejich generální ředitel Jiří Ptáček.

Změnu kromě řidičů zaznamenají i chodci a cyklisté, protože instalovaná zařízení dokáží lépe identifikovat jednostopá vozidla nebo prodloužit zelenou fázi na přechodu pro pomalejší chodce. Senzory dokáží také klasifikovat vozidla a sbírat dopravní a jiná data, která Plzeň využije pro dopravní model města nebo digitální dvojče. Podobná technologie byla loni zavedena v křižovatkách na Lochotíně, záměrem města je za využití dotačních titulů v budoucnu chytré technologie umístit i do středu Plzně a oba úseky propojit. Efektivnější odbavení provozu a plynulejší jízda pak přinese Plzeňanům i zlepšení kvality ovzduší.

Prezentace_polygon_3

Dodavatelem systémů na základě výběrového řízení byly společnosti O2 Czech Republic, a.s., INTENS Corporation, s.r.o. a Yunex, s.r.o. Součástí dodaného řešení je i kompletní C-ITS (V2X) systém, který předává dopravní informace a varování z infrastruktury směrem do vozidel a naopak. „Automobil, který podporuje implementované technologie, řidiče upozorní například na práce na silnici či blížící se vozidlo IZS a dokáže zajistit prioritní průjezd frekventovanou křižovatkou,“ vysvětlil Martin Volný, jednatel společnosti INTENS Corporation, s.r.o., která v Plzni zodpovídá za rozvoj chytré mobility.

V rámci programu 5G pro 5 měst vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj, do kterého je Plzeň aktivně zapojená a kde je O2 technologickým partnerem, se podařilo operátorovi pokrýt většinu území města nejrychlejší 5G sítí. „Právě klíčové vlastnosti sítě, jako jsou rychlé stahování a odesílání dat nebo nízká odezva spolu s vysokou bezpečností přenosu dat, jsou nezbytné pro vybudování infrastruktury, která umožní funkční provoz a vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými prvky chytré mobility,“ uvedl Tomáš Linhart, ředitel pro veřejnou správu v O2 Czech Republic, a.s.

Dodané technologie (typu C-ITS a 5G) přináší řidičům užitečné informace a varování. „Zároveň však poskytují unikátní dopravní data správci infrastruktury, které je následně možné implementovat do nových systémů pro plošnou optimalizaci dopravy na celé silniční síti. Výsledkem je převážně výrazné zkrácení cestovních dob po městě (z praxe až 25% úspora), což má zároveň pozitivní vliv na životní prostředí,“ nastínil Martin Němec, jednatel společnosti Yunex, s.r.o.

Projekt testovacího polygonu realizovala Správa informačních technologií města Plzně od prosince 2022 do června letošního roku. Náklady ve výši 17,8 milionu korun bez DPH byly plně hrazeny z dotací Evropské unie, Národního plánu obnovy a ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Více je projekt popsán na stránkách www.sitmp.cz/projekty.

logo polygon


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl