Kybernetik Jindřich Duník získal významné ocenění IEEE Harry Rowe Mimno Award

2. 6. 2022

Kybernetik Jindřich Duník získal významné ocenění IEEE Harry Rowe Mimno Award

Článek Metody odhadování stavu v navigaci: Přehled a aplikace (State Estimation Methods in Navigation: Overview and Application), jehož spoluautorem je Jindřich Duník z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd, získal významné ocenění IEEE Harry Rowe Mimno Award.

Článek je věnován přehledu Bayesovských metod odhadu stavu, používaných v navigačních systémech, a příkladům aktuálních navigačních řešení pro pozemní vozidla, letadla i satelity na nízkých oběžných drahách. Navigační systém poskytuje odhad pozice a orientace na základě nepřímých a zašuměných měření poskytovaných širokou plejádou senzorů (např. akcelerometr, gyroskop, satelitní systém Galileo nebo GPS, magnetometr, mapové podklady). Metody odhadu stavu jsou jakýmsi mozkem všech navigačních systémů a starají se o optimální kombinaci všech měřených dat a apriorní informace ve formě matematických modelů, tak aby výsledný odhad pozice či orientace byl co možná nejpřesnější,“ vysvětluje autor.

Jindřich Duník článek napsal se čtyřmi dalšími vědci, jimiž jsou Sanat K. Biswas (Indian Institute of Technology Delhi), Andrew G. Dempster (UNSW Sydney), Thomas Pany (Universität der Bundeswehr München) a Pau Closas (Northeastern University).

Ocenění IEEE Harry Rowe Mimno Award uděluje Společnost pro letecké a elektronické systémy AESS (Aerospace and Electronic Systems Society) jedinému článku z jejích časopisů. AESS se věnuje organizaci, navrhování, vývoji, integraci a provozování komplexních systémů pro veškerý prostor na Zemi i ve vesmíru. IEEE (Instituse of Electrical and Electronics Engineers) je největší celosvětová organizace zaměřená na rozvoj technologických inovací prospěšných pro společnost. Jejím cílem je podpora odborníků zabývajících se všemi aspekty elektrotechniky, elektroniky a výpočetní techniky a příbuzných oblastí vědy a techniky, které jsou základem moderní civilizace. Kořeny IEEE sahají až do roku 1884, kdy se elektřina začala významně podílet na životě společnosti.

Název ocenění připomíná přínos emeritního šéfredaktora časopisů IEEE a AESS Harryho Rowe Mimna.

Jindřich Duník je také členem výzkumného týmu IDM výzkumného centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost) Fakulty aplikovaných věd, který se zabývá identifikací a rozhodováním pro systémy s neurčitostí. 

Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl