Plzeň jako jediná v Česku zamířila do dalšího evropského projektu

16. 3. 2024

Urbreath_První setkání Lovaň_3

Město Plzeň se zapojilo do druhého evropského projektu, jenž se zabývá adaptací na změnu klimatu. V následujících čtyřech letech se chce díky projektu URBREATH od vybraných evropských měst inspirovat a následně do praxe zavádět přírodě blízká řešení, která pomohou s obnovou veřejných prostranství a regenerací města s ohledem na klimatickou neutralitu. Využije přitom inovativní technologie jako umělou inteligenci, digitální dvojče města nebo chytrá data. Počítá se se zapojením občanů, zjišťováním jejich potřeb a s rozvojem participativní demokracie. Plzeň v konsorciu 37 partnerů z 12 evropských států reprezentuje Správa informačních technologií města Plzně (SITMP).

„Plzeň je zcela jistě průkopníkem mezi českými městy, co se týče účasti v evropských projektech zaměřených na boj s klimatickými změnami. Stejně jako v projektu CLIMABOROUGH jsme i zde jediné české město. Je pro nás obrovská příležitost čerpat inspiraci od evropských lídrů a jejich řešení, založená na moudrosti přírody a moderních technologiích, vyzkoušet v plzeňském prostředí,“ vysvětlil radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Daniel Kůs.

Na podobě Plzně jako moderního, chytrého a příjemného města pracuje SITMP již několik let. Nyní využije své technologie pro posílení pozice města v boji s klimatickými změnami. „Máme přesný 3D model města, takzvané digitální dvojče, využít ho můžeme pro městské plánování, hodnocení kvality a přínosu zeleně, simulační modely pro revitalizaci města s ohledem na klimatickou neutralitu. Testování může proběhnout třeba na návrzích pro náměstí Republiky,“ upřesnil Luděk Šantora, ředitel SITMP.

Projekt URBREATH byl zahájen v lednu 2024, potrvá do konce roku 2027. První setkání členů konsorcia se uskutečnilo v únoru v belgické Lovani, kde SITMP zastupovala projektová manažerka Martina Surynková: „Pilotní města představovala své záměry, jež mají účinně bojovat proti změnám klimatu pomocí přírodě blízkých řešení a zároveň pomáhat i například se sociální inkluzí obyvatel. S ohledem na kontinentální klima jsme si nejblíže s rumunským městem Kluž, kde pracují s velmi propracovanou participativní demokracií, což předvedou při regeneraci říčních nábřeží.“

URBREATH_logo

Mezi další evropská města, jež stojí v čele projektu a jsou inspirací pro zapojené členy, patří právě zmiňovaná Lovaň. Tam řeší, jak do urbanisticky zastavěných ploch přivést zeleň. Madrid bojuje proti vytváření tepelných ostrovů, Tallin se chystá regenerovat přístavní oblasti a například italská Parma hledá efektivní řešení proti záplavám.

Všichni zapojení členové budou pracovat pod zkušeným vedením Lisbon Council. Projekt URBREATH je spolufinancován Evropskou unií na základě grantové dohody č. 101139711. Stejně jako projekt CLIMABOROUGH je financovaný z programu Horizont Evropa, cílem jehož výzvy HORIZON-MISS-CLIMA-CITIES-01 je vypracovat novou strategii pro regeneraci měst s ohledem na klimatickou krizi. Tento grantový program Evropské unie pro výzkum a inovace je nastaven na období 2021–2027. Rozpočet Plzně v rámci projektu URBREATH činí více než 250 tisíc eur.

Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl