Profesor Josef Rosenberg z FAV získal prestižní Cenu prof. Z. P. Bažanta za inženýrskou mechaniku

23. 1. 2023

Profesor Josef Rosenberg z FAV získal prestižní Cenu prof. Z. P. Bažanta za inženýrskou mechaniku

Zatím posledním laureátem prestižní Ceny prof. Z. P. Bažanta za inženýrskou mechaniku, kterou získávají významné osobnosti z oboru, se stal profesor Josef Rosenberg z katedry mechaniky FAV. Ocenění získal za rozsáhlou publikační činnost a mimořádné výsledky vědecko-výzkumné práce v oblastech teoretické mechaniky, mechaniky kontinua, nelineární mechaniky a biomechaniky.

Na samém začátku své vědecko-výzkumné kariéry se pod vedením prof. Šejvla vypracoval na vysoce uznávaného odborníka v oblasti kuželových a hypoidních soukolí, a společně tak založili v České republice známou „plzeňskou školu“ rozvíjející teorii ozubených převodů. Vědecko-výzkumná činnost prof. Rosenberga v mechanice kontinua vyústila nakonec do oblasti moderní biomechaniky, kterou se zabývá do současnosti. Navázal například cennou spolupráci s Urologickou klinikou Fakultní nemocnice v Plzni a s významnými urology v Olomouci a ve spolupráci s dalšími pracovníky katedry mechaniky vyvinul matematický model močového traktu. Ve spolupráci s Biomedicínským centrem Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy se dnes mimo jiné zabývá i analýzou EKG pro potřebu predikce různých patologických stavů, jakými jsou např. arytmie či sepse.

„Profesora Rosenberga znám velice dobře jako uznávaného odborníka. Díky svým odborným a lidským kvalitám se bezpochyby zasadil o dobré jméno plzeňského vysokého školství, ať už tehdejší Vysoké školy strojní a elektrotechnické nebo současné ZČU. Je stále intenzivně vědecky činný, což dokládají i jeho aktuální, velice kvalitní publikace v prestižních mezinárodních časopisech. Je zdrojem široké inspirace nejen pro mladší spolupracovníky v akademické obci a kolegy v inženýrské praxi, ale i pro samotné lékaře,“ doplňuje vedoucí katedry mechaniky FAV Jan Vimmr.

Cenu prof. Z. P. Bažanta za inženýrskou mechaniku uděluje Česká společnost pro mechaniku od roku 2011. Profesor Rosenberg je již druhým pracovníkem katedry mechaniky FAV, který ji získal. Jejím laureátem za rok 2014 se stal profesor Vladimír Zeman.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl