Správa informačních technologií předávala praxi středoškolákům

27. 6. 2023

Praxe_plánování výstavy

Poznat fungování městské organizace, postupy a mechanismy práce ve firmě nebo si vyzkoušet moderní technologie. To bylo cílem dvoutýdenního působení téměř čtyřiceti středoškoláků u Správy informačních technologií města Plzně. Zájem o absolvování povinné školní praxe svých žáků mělo pět středních škol z Plzně a jedna ze Stříbra. Do chodu organizace se studenti zapojili především prakticky, což kladně hodnotili nejen oni sami, ale také vedení škol. Někteří z žáků si u SITMP domluvili letní brigádu nebo stáž.

„Předávání dobrých zkušeností a ukázání toho, jak funguje městská organizace, je důležitá součást výchovy nové generace. Přijmout mladé lidi na praxi je velký závazek, kterého jsme se rádi zhostili. Díky vytvoření Plzeňského INovačního Ekosystému PINE umíme pracovat s mladými lidmi a dokážeme jim zajímavě představit moderní a inovativní technologie. Víme, jak je zaujmout, předat informace a připravit pro ně aktivity, které budou přínosem nejen v začátcích při budování jejich kariéry,“ řekl Daniel Kůs, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání.

Praxe_tlumočení

Praxi u SITMP absolvovali středoškoláci na přelomu května a června 2023. „Studenti druhých a třetích ročníků kromě splnění školní praxe získali především jedinečné praktické zkušenosti. Podíleli se třeba na přípravě festivalu Inovujeme Plzeň, tlumočili při návštěvě švýcarského velvyslance, instalovali česko-švýcarskou výstavu, stavěli roboty, pracovali v CNC dílně, zapojili se do činností v našich úsecích infrastruktury, podpory uživatelů nebo Drony SIT,“ vyjmenoval ředitel SITMP Luděk Šantora.

Například praktikanti u plzeňských dronařů zažili opravdovou akci. „V týdnu během praxí jsme jako složka IZS absolvovali velké cvičení aktivního střelce AMOK. Studenti tak byli opravdu blízko zasahujícím policistům a viděli transport zraněné osoby vrtulníkem. V dalších dnech se podíleli na technické podpoře při hasičské soutěži a zvládli jsme i zaškolení do současné legislativy bezpilotního letectví. Znalosti si pak ověřovali při přípravě podkladů k žádostem o povolení k létání,“ popsal Josef Navrátil, ředitel úseku Drony SIT.

Praxe_dronaři

„Praxi u nás měli žáci poněkolikáté, ale letos jsme kladli větší důraz na jejich zapojení do fungování organizace a současně jsme jim poskytli prostor pro vlastní iniciativu a kreativitu. Například studentky přítomné u návštěvy švýcarského velvyslance si samy nastudovaly protokolární pravidla, navrhly výzdobu a zasedací pořádek při jednání se zástupci města, kraje a ambasády nebo tlumočily projev švýcarského velvyslance. Zkušenost to pro ně byla obrovská a všechny nás těší pozitivní hodnocení a odezvy i ze strany ambasády,“ zhodnotila Anna Čudáková ze SIT Portu, která většinu aktivit pro studenty koordinovala.

Školy, které by chtěly pro své žáky v příštím školním roce zajistit vykonávání praxe u SITMP, mohou kontaktovat právě Annu Čudákovou na e-mailu cudakova@plzen.eu.


Nejvíce čtete

© 2024 Inovativní Plzeň, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl